ფონდში აკუმულირებული თანხა 2018 წლის 01 ნოემბერის მონაცემებით