ფინანსური ანგარიში


გაყიდვები 2018 წლის 01 ნოემბერის მონაცემებით


ფონდში აკუმულირებული თანხა 2018 წლის 01 ნოემბერის მონაცემებით